Investeringsfilosofi

polar bear

Alle investeringer tager sit udgangspunkt i kapitalbevarelse. Dette skal sikres via risikostyring, gennemsigtighed og spredning i både geografi og aktivklasser.

Derudover ønsker familien, at investeringerne opfylder både etiske og forretningsmæssige standarder. Med hensyn til forretningskravene søges der efter aktivklasser, brancher eller virksomheder, der ser sunde ud med hensyn til ledelse, drift, finansiering og etik.

Med hensyn til de holdningsmæssige krav, ønsker familien fokus på investeringer i aktiver, der har et sympatisk formål, og som prioriterer og føler ansvar for naturen og klimaet omkring os.

Det er en fordel – men ikke et krav – at investeringerne opfylder begge kriterier.

Vores investeringer er fordelt efter principperne i en simpel investeringspyramide, hvor den øverste og mindste allokering inkluderer høj risiko, mens den nederste, bredeste del består af lavrisikoinvesteringer.

Toppen består typisk af vores tidlige faseinvesteringer i iværksætteri og venturekapital. Hos Polar Bear ønsker vi at støtte og samarbejde med passionerede mennesker, der arbejder på at opbygge solide, sunde virksomheder, der måske endda bliver markedsledere inden for deres felt.

Vi har en bred eksponering mod venturefonde og private equity-fonde med geografisk spredning, som styres af erfarne managere med dokumenterede resultater bag sig.

Den største allokering finder typisk sted direkte på kapitalmarkedet gennem fx aktier og forskellige typer obligationer baseret på en konservativ vurdering med fokus på diversificering.

Vi er bevidste om de mange typer finansielle risici såsom marked-, valuta-, likviditets- og kreditrisiko. Vi tror på, at en kombination af tæt risikostyring og bred diversificering er den bedste tilgang til at bevare kapitalen samtidig med at opnå stabile resultater med risikoadjusteret afkast.

Alle investeringer er fuldt gennemsigtige f.eks. ved, at der kun investeres i enkelt-aktiver. Dette giver omkostningseffektive investeringer, og samtidig transparens med hensyn til, at investeringen skal have tanke på etik.

Tilsvarende accepteres kun en transparent omkostningsstruktur, hvor al honorering til kapitalforvaltere sker som et all-in fee.